Zajęcia gry na instrumencie dodatkowym w roku szkolnym 2017/18

 

1.       W roku szkolnym 2017/2018 ustalono cenę rocznego kursu nauki gry na instrumencie dodatkowym na kwotę  1500 zł, płatnych w 10 równych ratach po 150 zł. Cena ta pokrywa w całości koszty kursu, a jej kalkulacja uwzględnia pokrycie koniecznych kosztów bezpośrednich przedmiotowej działalności, stanowiącej odpłatną działalność statutową pożytku publicznego Stowarzyszenia „Menuet G-dur”.

 

2.       Koszt kursu obejmuje łączną opłatę za 30 godzin lekcyjnych przewidzianych do realizacji od 5 września 2017 do 22 czerwca 2017. Odbycie każdych zajęć nauczyciel dokumentuje wpisem w dzienniku kursu.

 

3.       Terminem płatności jest ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą odbywać się zajęcia   z instrumentu za wyjątkiem opłaty za wrzesień.

 

·         I i II  rata za zajęcia odbywające się  we wrześniu i październiku     - płatna do 30 IX 2017

 

·         III  rata za zajęcia odbywające się w listopadzie                                               - płatna do 31 X 2017

 

·  IV  rata za zajęcia odbywające się w grudniu    - płatna do 30 XI 2017

 

·         V rata za zajęcia odbywające się w styczniu                                            - płatna do 31 XII 2017

 

·         VI  rata za zajęcia odbywające się w lutym                                                        - płatna do 31 I 2018

 

·         VII rata za zajęcia odbywające się w marcu                                                     - płatna do 28 II 2018

 

·         VIII  rata za zajęcia odbywające się w kwietniu                                                - płatna do 31 III 2018

 

·         IX  i X rata za zajęcia odbywające się w maju i czerwcu                             - płatne do 30 IV 2018  

 

 

 

 

 

4.       Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty z góry za cały kurs. Dopuszcza się opłacanie kilku kolejnych rat lub całości kursu jednorazowo na początku roku szkolnego.

 

5.       Nieopłacenie przez rodziców w terminie kolejnej raty rozumiane jest jako rezygnacja z kontynuacji kursu.  Tym samym umowa uczestnictwa ulega rozwiązaniu z początkiem kolejnego miesiąca i może być wznowiona tylko wtedy, jeśli rodzic zapłaci całą należną kwotę za kurs gry na instrumencie.

 

6.  Wszelkie wpłaty dokonywane są przelewem na konto Stowarzyszenia w Banku BGŻ BNP PARIBAS
nr 24160014621841478870000001 z dopiskiem:  kurs gry na inst. / imię i nazwisko uczestnika kursu

 

 

Umowa instrument dodatkowy 2017/18
instr.dodatkowy 2017 -2018.pdf
Adobe Acrobat Document 131.0 KB

Korzystanie z serwisu Stowarzyszenia oznacza zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie w celach obejmujących dostosowywanie zawartości i obsługę reklam. Więcej informacji pod adresem http://stowarzyszenie-menuet-g-dur.jimdo.com/j/privacy

 

KONTAKT

 

 

E-mail: menuet.g.dur@gmail.com